Αριστοτέλης Βάθης : Ψυχίατρος - ΨυχοθεραπευτήςTI EINAI TO EMDR

Η πρωτοποριακή μέθοδος EMDR είναι μια ειδική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που εστιάζεται στην επεξεργασία στρεσσογόνων ή τραυματικών βιωμάτων, τα οποία πιθανόν να προκάλεσαν ένα σύνολο συμπτωμάτων και προβλημάτων. Το EMDR σήμερα κατατάσσεται στην πρώτη γραμμή ανάμεσα στις θεραπευτικές προσεγγίσεις εκλογής για τη θεραπεία του ψυχικού τραύματος.

τι ειναι το εμδρ

Τα αρχικά E.M.D.R. σημαίνουν στην αγγλική γλώσσα "Eye Movement Desensitization and Reprocessing", όρος που αποδίδεται στα ελληνικά ως "Απευαισθητοποίηση και Επανεπεξεργασία μέσω οφθαλμικών κινήσεων".

Πως γίνεται το EMDR

Στο EMDR ο θεραπευτής καθοδηγεί και βοηθά τον θεραπευόμενο να επανεξετάσει το τραυματικό γεγονός. Ανακαλούνται οι τραυματικές αναμνήσεις (όσα στοιχεία θυμάται από αυτά τα γεγονότα) και μέσω τις θεραπευτικής διαδικασίας, τα σχετικά συναισθήματα επαναβιώνονται με ένα νέο τρόπο, όπως και οι πεποιθήσεις που το συνοδεύουν. Μέσα από τη διαδικασία EMDR επιτυγχάνεται απελευθέρωση του ψυχικού πόνου και ανακατασκευή των πεποιθήσεων. Το άτομο αποκτά μια διαφορετική οπτική του γεγονότος και του εαυτού του, ελευθερώνεται από τον πόνο, κατακτά μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας και εξαλείφονται συμπτώματα που συνδέονται με τα στρεσσογόνα γεγονότα (πχ διάφορες φοβίες, άγχος, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη).

Η θεραπευτική διαδικασία αποτελείται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα, βασικό στοιχείο των οποίων είναι τα διεστιακά (αμφίπλευρα) αισθητηριακά ερεθίσματα (οπτικά, ακουστικά, απτικά/αφής), τα οποία αποτελούν την καινοτομία της μεθόδου. Τα αισθητηριακά ερεθίσματα αυτά διεγείρουν νευρωνικά κυκλώματα του θαλάμου, των ιπποκάμπων, του μετωπιαίου λοβού και γενικότερα του εγκεφαλικού φλοιού. Ο θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές για τα ερεθίσματα αυτά ή τα χέρια του (προς αποφυγή παρερμηνειών, σημειώνουμε πως το EMDR δεν είναι ηλεκτροσόκ, ούτε εφαρμόζεται ρεύμα στον εγκέφαλο ή αλλού κατ'οιονδήποτε τρόπο!)

Κατά τη διάρκεια των φάσεων θεραπευτικής επεξεργασίας ο θεραπευόμενος (α) εστιάζει την προσοχή του σε στρεσσογόνες αναμνήσεις, ενώ (β) παράλληλα καλείται να παρακολουθήσει τα διεστιακά αυτά ερεθίσματα. Τα αισθητηριακά αμφίπλευρα ερεθίσματα ενισχύουν συνειρμικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα ο θεραπευόμενος να βιώνει αλλαγές σε επίπεδο γνωστικό, συναισθηματικό, νευροφυσιολογικό και σωματικών αισθήσεων. Απλή φαινομενικά στην εφαρμογή της η μέθοδος αυτή, βασίζεται σε εδραιωμένες κλινικές θεωρητικές κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας, της γνωσιακής, της συμπεριφορικής και της προσωποκεντρικής.

πως γίνεται το εμδρ

Τονίζουμε τα παρακάτω:

  • το EMDR δεν είναι ύπνωση. Ο θεραπευόμενος είναι απόλυτα συνειδητός κατά τη συνεδρία EMDR.
  • το EMDR δεν έχει καμία σχέση με τη βιοανάδραση ή το βιοσυντονισμό. Δεν εφαρμόζεται ηλεκτρικό ρεύμα ή μαγνητικά πεδία στον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του EMDR. Η χρήση συσκευών είναι προεραιτική, το emdr μπορεί να διεξαχθεί χωρίς αυτές.

    Η αποτελεσματικότητά του EMDR είναι αναγνωρισμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organisation). Η μέθοδος EMDR διεξάγεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες, ενώ η σωστή εφαρμογή της απαιτεί αρκετή κλινική εμπειρία.

    Πόσες συνεδρίες EMDR χρειάζονται;

    παγκόσμιος οργανισμός υγείας και emdr Αν και ο συγκεκριμένος αριθμός των συνεδριών διαφέρει αναλόγως τον άνθρωπο και το τραύμα/στρεσσογόνο γεγονός, ο αριθμός των συνεδριών δεν είναι άπειρος. Συνήθως κυμαίνονται από 1-20, αναλόγως τον αριθμό και τη βαρύτητα των τραυμάτων.

    Τονίζουμε ότι ακόμα και μία συνεδρία EMDR μπορεί να προσφέρει σημαντική ανακούφιση στον άνθρωπο, ανακούφιση η οποία παραμένει (δηλαδή δεν χάνονται τα αποτελέσματά της μέσα στο πέρασμα του χρόνου).